Openbare verlichting
"openbare verlichting speelt een belangrijke rol speelt in onze samenleving"

Openbare verlichting is de verlichting van straten, wegen en pleinen. De straatlantaarns in het openbaar gebied. De gemeenten zijn individueel verantwoordelijk voor het onderhoud van de straten en wegen op hun gebied, uit oogpunt van verkeersveiligheid ook voor het beheer van de openbare verlichting. In toenemende mate speelt de openbare verlichting ook een rol in de persoonlijke veiligheid van de mens. In een zich snel ontwikkelende samenleving anno nu komen daar aspecten als energiebesparing, duurzaamheid, onderhoudsvriendelijkheid, passendheid in het landschap of de omgevingen bij.

In Nederland gaat ongeveer 1,5 procent van de geproduceerde elektrische energie naar openbare verlichting. Dit geeft aan dat de openbare verlichting een belangrijke rol speelt in de huidige samenleving. De verlichting zorgt voor oriëntatie, geeft burgers een gevoel van veiligheid en verschaft wijken, straten, parkeer- en bedrijventerreinen de nodige uitstraling.

Waarom Staka schakelkasten?

Een storing kan er voor zorgen dat de openbare verlichting in een complete woonwijk uitvalt. Een onwenselijke en onveilige situatie. Daarom is het van groot belang dat de besturingen van de verlichting de juiste bescherming krijgen. Staka produceert behuizingen in roestvast staal waarin deze systemen veilig en vlekkeloos kunnen blijven functioneren. 
Staka montagekasten en zuilen zijn in Nederland een van de meest gebruikte behuizingen op het gebied van openbare verlichting. 

Vragen over onze montagekasten?

Wilt u weten hoe Staka u kan ondersteunen bij het verbeteren van uw productkwaliteit? Neem dan contact met onze adviseur Richard Esendam. Hij is onze expert op het gebeid van Openbare verlichting.

De pagina wordt geladen...