Een goed klimaat in de schakelkast verlengt de levensduur van uw componenten

Kastventilatie
De in een schakelkast ingebouwde elektrische apparatuur, zoals contactoren, transformatoren, relais en elektronische componenten, geven hun verlieswarmte af aan de omgevingslucht. Wordt deze verlieswarmte niet afgevoerd, dan kan de binnentemperatuur zodanig hoog worden, dat de maximaal toegelaten temperatuur van de componenten overschreden wordt. Vooral elektronische componenten zijn hieraan gevoelig. Om storingen en stilstanden te vermijden, moet de verlieswarmte afgevoerd worden.

 

Verwarming
Kastverwarmingselementen zijn belangrijke componenten om de bedrijfszekerheid van schakel- en verdeelinrichtingen te waarborgen. Ze worden hoofdzakelijk gebruikt om condensatievorming te voorkomen of om een minimum schakelkasttemperatuur te behouden. Daartoe moet de temperatuur binnenin de schakelkast enkele graden hoger zijn dan de omgevingstemperatuur

 

Airconditioning
Een gekoelde kast moet minimaal volgens IP54 afgedicht zijn en dan nog kan ieder klein gebrek in het omhulsel leiden tot het binnen­dringen van ongefilterde en/of niet geklimatiseerde omgevingslucht met een hoge relatieve luchtvochtigheid. Dat leidt tot frequente en lange schakelcycli van het koelaggregaat met een hoog energieverbruik tot gevolg.