Een goed klimaat in de schakelkast verlengt de levensduur van uw componenten

Een goed klimaat in schakelkast verlengt levensduur componenten

De warmte afgaven door sommige componenten in een schakelkast kan grote gevolgen hebben voor (gevoelige) onderdelen van de installatie. Niet enkel de hoge temperatuur is een boosdoener, ook zaken als koude, luchtvochtigheid en temperatuur­schommelingen verdienen een nauwgezette opvolging.

Bestrijden van oververhitting of van koude en vocht?

Er zijn verschillende parameters die bepalend zijn voor de keuze van de klimaatbeheersing:

  • Het omgevingsklimaat waarin de kast staat (temperatuur en luchtvochtigheid).
  • Het vermogensverlies dat door de apparatuur veroorzaakt wordt (in warmte omgezet wordt)
  • De gewenste temperatuur in de kast voor het goed functioneren van de apparatuur.

 

Op basis van deze punten kunt u de vraag stellen: moet er gekoeld of verwarmd worden? Staka heeft een programma voor het berekenen van de benodigde klimaatbeheersing in de schakelkast. Staka biedt tal opties t.b.v. klimaatbeheersing, toegespitst op verschillende factoren:

 

Kastventilatie


De in een schakelkast ingebouwde elektrische apparatuur, zoals contactoren, transformatoren, relais en elektronische componenten, geven hun verlieswarmte af aan de omgevingslucht. Wordt deze verlieswarmte niet afgevoerd, dan kan de binnentemperatuur zodanig hoog worden, dat de maximaal toegelaten temperatuur van de componenten overschreden wordt. Vooral elektronische componenten zijn hieraan gevoelig. Om storingen en stilstanden te vermijden, moet de verlieswarmte afgevoerd worden.

 

Verwarming


Kastverwarmingselementen zijn belangrijke componenten om de bedrijfszekerheid van schakel- en verdeelinrichtingen te waarborgen. Ze worden hoofdzakelijk gebruikt om condensatievorming te voorkomen of om een minimum schakelkasttemperatuur te behouden. Daartoe moet de temperatuur binnenin de schakelkast enkele graden hoger zijn dan de omgevingstemperatuur

 

Airconditioning


Een gekoelde kast moet minimaal volgens IP54 afgedicht zijn en dan nog kan ieder klein gebrek in het omhulsel leiden tot het binnen­dringen van ongefilterde en/of niet geklimatiseerde omgevingslucht met een hoge relatieve luchtvochtigheid. Dat leidt tot frequente en lange schakelcycli van het koelaggregaat met een hoog energieverbruik tot gevolg.