Gaat u een netaansluiting maken?

Gaat u een netaansluiting maken? Let op: de eisen en specificaties van de netbeheerders zijn veranderd voor een aantal type aansluitingen in de openbare ruimte.

Vanaf 2023 hanteren de Nederlandse netbeheerders de Compacte Aansluitmodule (CAM) als standaard aansluiting voor de volgende type objecten in de openbare ruimte:

 • Onbemande objecten openbare ruimte onbemeten (maximaal 10A)
 • Onbemande objecten openbare ruimte bemeten (bemeten maximaal 10A, bemeten t/m 3x80A, openbare laadpalen).
 • Openbare verlichting.

Algemene eisen

Het object

 • Het object heeft een beschermingsgraad van minimaal IP44 in gesloten toestand (IEC 60529).
 • De mechanische beschermingsgraad is voor alle materialen IK10 (NEN-IEC 62262).
 • Het object moet knaagdiervrij blijven.
 • Onbemande objecten met een kWh-meter en die van metaal zijn, moeten voorzien zijn van een radiogat. De radiodemping van het object moet voldoende laag zijn. De producent dient maatregelen te treffen waardoor de radiodemping van het object vermindert. Het radiogat is nodig voor communicatie met de slimme meter. Een radiogat is een uitsparing in het metaal met een afmeting van minimaal 32 cm lang (verticaal) en 1 cm breed (horizontaal).
 • Er moeten twee radiogaten ter hoogte van de kWh-meter worden gemaakt waarbij de gaten tegenover elkaar geplaatst zijn. De uitsparing dient met bijvoorbeeld kunststof- materiaal te worden afgedicht zodat de IP-waarde niet negatief wordt beïnvloed.
 • Het object is aan de voorzijde voorzien van een veiligheidssticker volgens NEN3011.
 • In het object mag geen condensvorming optreden. In het algemeen is hiervoor geen verwarmingselement nodig maar zwakke ventilatie.
 • Op de binnen- of buitenzijde van het object is een plaatje bevestigd met de naam, het adres en het telefoonnummer van de verantwoordelijke contactpersoon. Dit plaatje moet goed zichtbaar zijn en is nodig om bij calamiteiten snel te kunnen handelen
 • Het object is aan de fundering bevestigd. Deze verbinding is alleen vanuit de binnenzijde van het object aan te brengen en te verwijderen.
 • Bij het object is een ronde (rode) slagvaste mantelbuis meegeleverd met een wanddikte van 3 mm en doorsnede van circa 50 mm. Deze is alleen bestemd voor de doorvoer van de aansluitkabel van de netbeheerder.
 • De aardleiding van de aardelektrode moet separaat worden gelegd.
 • Het toegangsluik/de deur van het object is uitgerust met een hevel waar twee cilinders in geplaatst kunnen worden. Let op: de positie van de cilinder/sluiting dient zodanig gepositioneerd te zijn dat deze niet in aanraking komt met de aansluitmodule en/of kWh-meter.
  1. De cilinder van de eigenaar/onderhoudspartij van het object dient in de fabriek door de producent geplaatst te worden.
  2. De cilinder van de netbeheerder wordt door de netbeheerder geplaatst op het moment van aansluiten van het object. De producent dient een uitsparing te maken voor het plaatsen van de cilinder (half europrofiel cilinder S2) door de netbeheerder. Het dient voor de netbeheerder, zonder tussenkomst van derden, mogelijk om met een bouwsleutel/passe partout de deur te openen voor het realiseren van de aan- sluiting van het object en plaatsing van de cilinder. Het is niet mogelijk om met een voorwerp direct via de uitsparing het object binnen te dringen. Er moet daarom een afscherming voor (buitenzijde) en achter (binnenzijde) de uitsparing aanwezig zijn om dit te voorkomen. In de installatiehandleiding staat duidelijk omschreven hoe de netbeheerder, zonder tussenkomst van derden, het object met een bouwsleutel/ passe partout kan openen en hoe de cilinder geplaatst moet worden.
 • Voor alle objecten geldt dat u rekening moet houden met de benodigde ruimte voor uw eigen installatie, kabels en/of leidingen.

Eisen plaatsing

 • Het object wordt zo geplaatst dat beschadiging door aanrijding van (werk)verkeer wordt voorkomen. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn voor het uitvoeren van werkzaam- heden voor aanleg en onderhoud.
 • Als het object grondgebonden is moet deze voorzien zijn van een sokkel/fundering.

Eisen elektrische installatie

 • De elektrische klantinstallatie en bijbehorende aarding moeten voldoen aan de elektrische installatie-eisen voor laagspanning. Deze zijn omschreven in NEN 1010.
 • In sommige gevallen kan de netbeheerder aarding ter beschikking stellen. Dit is afhankelijk van de situatie en locatie. Meer informatie ontvangt u via uw aanvraag op www.mijnaansluiting.nl. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor een juiste borging van de aarding van uw klantinstallatie en het aarden van metalen delen van de buitenkast.
 • Door de netbeheerder wordt daar waar nodig standaard een slimme meter geplaatst. Indien u gebruik wilt maken van de P1-poort (de communicatiepoort voor de consument) van de slimme meter, moet u mogelijk uitbreiden met bijvoorbeeld een wandcontactdoos.

Per type Aansluiting

Onbemand object bemeten 1x10A

In het object dient een ‘C-rail’ op de achterwand over de lengte van de ‘service-ruimte’ van het object aanwezig te zijn. Hierop wordt de aansluiting gemonteerd.
De beschikbare ruimte voor de aansluiting moet verticaal in het object beschikbaar zijn zoals op de afbeelding (zie document netbeheerders). Op de plek waar de aansluiting wordt gerealiseerd en in de directe omgeving ervan bevinden zich geen leidingen en dergelijke, die een vrije invoering van de aansluitleidingen en de montage van de aansluitmodule in de weg staan.

Benodigde beschikbare ruimte voor aansluiting:

 • Aansluitmodule: 592x135x200 mm (LxBxD)
 • Service-ruimte: 30x155x200 mm ((LxBxD)
 • Onderzijde aansluitstekker vanaf het maaiveld: minimaal 200 mm.
 • Dagmaat/deurmaat: gelijk aan service-ruimte

Onbemande object bemeten t/m 3x80A

In het object dient op de achterwand een houtachtige plaat van 18 mm dik en voldoende stevigheid (bijvoorbeeld multiplex) aanwezig te zijn. Als alternatief mag de prefab-bodemplaat van de aansluitmodule worden toegepast. De prefab- bodemplaat is bij leverancier Connectens (connectens.nl) te bestellen onder artikelnummer: CT100403.

De beschikbare ruimte voor de aansluiting moet verticaal in het object beschikbaar zijn zoals op de afbeelding (zie document netbeheerders). Op de plek waar de aansluiting wordt gerealiseerd en in de directe omgeving ervan bevinden zich geen leidingen en dergelijke, die een vrije invoering van de aansluitleidingen en de montage van de aansluitmodule in de weg staan.
Benodigde beschikbare ruimte voor aansluiting:

 • Aansluitmodule: 642x180x200 mm (LxBxD)
 • Service-ruimte: 690x200x200 mm (LxBxD)
 • Onderzijde aansluitstekker vanaf het maaiveld: minimaal 200 mm.
 • Dagmaat/deurmaat: gelijk aan service-ruimte.

Openbare laadpalen

Laadpalen in de openbare ruimte moeten voldoen aan de aansluitspecificaties van E-laad. Ga hiervoor naar www.elaad.nl/aansluitspecificaties.

Links naar de specificaties

Netaansluiting maken? Staka R-SerieCAM Buitenkasten

De Staka R-SerieCAM RVS Buitenkasten zijn speciaal ontworpen voor het behuizen van de Compacte Aansluitmodule (CAM) en gecertificeerd door Netbeheer Nederland. De R-SerieCAM Serie bestaat uit een nieuw basismodel: RH400CAM en een configureerbare optie voor de bestaande R-Serie, waarmee deze modellen geschikt kunnen worden gemaakt voor een netaansluiting door middel van Compacte Aansluitmodule.

Standaard uitvoering R-SerieCAM RVS Buitenkasten

 • Binnenliggende deur(en),
 • binnenliggende scharnieren,
 • voorzien van RVS deuruitzetter(s),
 • aardingspunten op deur(en) en kap.
 • Extra verstevigde radiosleuven (2 zijden)
 • 18 mm betonplex montagepaneel incl. gatenpatroon t.b.v. CAM montageplaat.
 • Duohevel