Nieuws uit de markt: Breda ziet wel wat in slimme straatverlichting

In een nieuw ‘masterplan openbare verlichting’ onderzoekt Breda de mogelijkheid om in de gemeente zogenoemde ‘slimme straatverlichting’ aan te brengen. Dat antwoordt het college van B en W op vragen van GroenLinks.

Die partij had er op gewezen dat er in sommige Nederlandse gemeenten straatlampen zijn die met een sensor reageren op het weggebruik. Zijn er geen voetgangers, fietsen of auto’s, dan gaan de lampen uit. Zijn die er wel, dan gaan ze aan.

Dergelijke lampen leiden tot lagere energie- en onderhoudskosten en beperken de ‘lichtvervuiling’.

Breda is zich daarvan bewust en ziet wel wat in de slimme straatlampen. Het past bij het streven van het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om in 2020 het energieverbruik met dertig procent te reduceren en bij het doel dat Breda zichzelf stelde om in datzelfde jaar CO2-neutraal te zijn. Breda is al op enkele plaatsen over gegaan op zuinige LED-verlichting. De slimme lampen zijn een mooie aanvulling.