Nieuws uit de markt: Ede krijgt nieuwe stuw

Ede krijgt nieuwe stuw bij woonwijk Veldhuizen

Een nieuwe stuw gaat er voor zorgen dat water in de Edese woonwijk Veldhuizen beter wordt vastgehouden. De kans op wateroverlast in de Gelderse Vallei wordt hierdoor kleiner. De huidige installatie houdt het water onvoldoende vast. Samen met de gemeente Ede werkt Waterschap Vallei en Veluwe aan een oplossing.

De nieuwe stuw komt bij de Hulsbeek aan de noordwest kant van de stad. Het waterschap verwijdert de bestaande constructies op deze plek. Daarnaast graaft het waterschap een nieuwe verbinding voor het water. Daarin komt een duiker – een ondergrondse waterverbinding – waarin de automatisch geregelde stuw wordt gebouwd. De stuw zorgt voor goed peilbeheer en effectieve waterberging voor de woonwijk Veldhuizen. Na realisatie van de werkzaamheden zal de gemeente Ede het gebied rond de nieuwe stuw opnieuw inrichten

Onze buitenkasten zijn in Nederland de meest gebruikte outdoor behuizingen op het gebied van watermanagement. Wilt u weten wij u kan ondersteunen bij het verbeteren van uw productkwaliteit? Neem dan contact met onze adviseur Marc Hendriks op 0162 468 950. Hij is onze expert op het gebeid van watermanagement.