Nieuws uit de markt: Minder wateroverlast in Groningen

'Door het rechtstreeks op het Oldambtmeer laten afwateren van een sterk hellend terrein wordt een groot deel van de afvoerpiek na hevige regenval afgevangen'

Eind 2011 zijn we om de tafel gaan zitten, begin 2012 zijn we met het waterschap een bouwteamovereenkomst aangegaan en in mei 2012 zijn we begonnen met ontwerpen. De Provincie Groningen die medefinancier is, wilde voor de definitieve besluitvorming een second opinion om te onderzoeken of uitbreiding van de gemalencapaciteit echt noodzakelijk was. In 2013 is besloten het nieuwe poldergemaal Kromme Elleboog te bouwen en het bestaande poldergemaal De Nieuwe Weg te renoveren."

SLlMLINE PROPELLERPOMPEN

Jan Esser: "In de tussentijd kwam ons internationaal opererend bedrijf met de nieuwe Slimline  ropellerpompen van Flygt op de markt. Deze pompen zijn ontworpen om grote hoeveelheden water te verpompen (660 m3/min) bij lage opvoerhoogtes en bieden aanhoudend hoog rendement, een kleinere footprint en minimaal onderhoud. De ontwerpen hebben we enigszins aangepast om deze efficiëntere pompen te kunnen toepassen in beide gemalen. Het zijn in Nederland de eerste twee gemalen die gebruik maken van de Slimline Propellerpompen. Wereldwijd zijn er inmiddels zo'n 400 pompen geplaatst, onder andere in China, Mexico, Verenigde Staten, Maleisië en in Europa." Voor de nieuwbouw van het gemaal Kromme Elleboog waren grondwerkzaamheden noodzakelijk, waaronder verbreding van de watergang ter plaatse van het nieuw te bouwen gemaal. Deze verbreding doet dienst als maalkom (waterbuffer voor het gemaal). Voor de toegang van het gemaal is in de watergang een dam met duiker aangelegd. Daarnaast zijn voor nutsvoorzieningen en tijdelijke maatregelen, zoals bemaling, lichte graafwerkzaamheden verricht.

 

GOEDE COÖRDINATIE

Jan Esser concludeert: "Door de goede bouwteamsamenwerking met het Waterschap Hunze en Aa's
Konden we na de definitieve besluitvorming de gemalen snel ontwerpen en bouwen. Dat was ook mogelijk
door het simpele ontwerp met veel prefab materialen. Daarnaast werken we al jarenlang samen met
het Waterschap. Door de goede coordinatie van de civiele en werktuigbouwkundige werkzaamheden en
de strakke planning hebben we het project vóór de deadline van januari 2014 opgeleverd. Het gemaal aan
de Nieuwe Weg hebben we omgebouwd en voor de bouwvakantie 2013 in bedrijf gesteld. Na de bouwvakantie zijn we gestart met de bouw van gemaal Kromme Elleboog." Het gemaal is vervolgens in oktober 2013 in bedrijf gesteld en het totaal is na de onderhoudstermijn begin juni 2014 geheel opgeleverd. Het nieuwe poldergemaal Kromme Elleboog is een mooi strak gemaal met weinig hoogbouw, precies naar wens van de bewoners, zij wilden zo min mogelijk horizonvervuiling, aldus Jan Esser.