Werkgelegenheid waterbouw neemt toe

De werkgelegenheid in de waterbouw neemt de komende jaren toe. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Economisch Instituut voor de Bouw uitvoerde in opdracht van Bouwend Nederland en de Unie van Waterschappen. De komende jaren zullen investeringen in dijken en waterkeringen met ruim 50% stijgen. De waterbouwmarkt zal daarmee groeien tot € 2,8 mrd in 2016. Daarmee zal ook de werkgelegenheid toenemen. Momenteel biedt de sector werk aan 7700 mensen.