De weg naar duurzame energie

De energietransitie verwijst naar het proces van het overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen met als doel het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het tegengaan van klimaatverandering. Energiebronnen zoals zon, wind en waterkracht zijn duurzamer en milieuvriendelijker dan fossiele brandstoffen, die bij verbranding kooldioxide en andere verontreinigende stoffen afgeven. Het gebruik van duurzame energie vermindert ook de afhankelijkheid van niet-duurzame hulpbronnen en kan de energiezekerheid helpen verbeteren.

Deze energietransitie vindt wereldwijd plaats en veel landen stellen hierbij doelen om het gebruik van duurzame energie in hun energiemix te vergroten en daarmee hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit wordt gedreven door een combinatie van overheidsbeleid, economische prikkels en technologische vooruitgang die duurzame energie concurrerender maken ten opzichte van fossiele brandstoffen.

Elektrificatie is cruciaal voor duurzame energie

Naarmate de energietransitie vordert en het gebruik van duurzame energiebronnen toeneemt, betekent dit ook een toename van de elektrificatie van verschillende sectoren. Er zal veel meer elektriciteit nodig zijn voor bijvoorbeeld elektrische voertuigen en warmtepompen. Deze toename van de vraag naar elektriciteit vereist een robuuste en betrouwbare infrastructuur. Schakelapparatuur speelt een cruciale rol in de distributie en het beheer van elektriciteit in het net en zal essentieel zijn voor het waarborgen van een stabiele en betrouwbare stroomvoorziening naarmate de vraag naar elektriciteit toeneemt. Bovendien zal de integratie van schakelapparatuur in de systemen voor duurzame energie essentieel zijn om ervoor te zorgen dat de energie die uit deze bronnen wordt opgewekt, effectief wordt gedistribueerd en gebruikt.

Uitdagingen bij het werken met systemen voor duurzame energie

  • Weersomstandigheden: duurzame energiesystemen, zoals wind en zon, worden vaak blootgesteld aan barre weersomstandigheden, dit kan leiden tot slijtage en vereist mogelijk vaker onderhoud en vervanging van apparatuur. Een betrouwbare (RVS) behuizing voor deze apparatuur is dus cruciaal. Hoe beter de apparatuur beschermd wordt, hoe minder kans op slijtage en een mogelijke beperking van het aantal onderhoudsmomenten als gevolg.
  • Intermitterend: duurzame energiebronnen, kunnen intermitterend zijn, de opgewekte stroom kan fluctueren afhankelijk van weersomstandigheden. Dit kan het moeilijker maken om de stroom te regelen en te verdelen en er kan extra apparatuur nodig zijn, zoals energieopslagsystemen, om de stroomvoorziening te helpen stabiliseren.
  • Afgelegen locaties: veel systemen voor duurzame energie bevinden zich in afgelegen gebieden, waardoor het moeilijker kan worden om toegang te krijgen tot de apparatuur voor onderhoud en reparatie.
  • Integratie met bestaande systemen: het integreren van duurzame energiesystemen in bestaande elektrische infrastructuur kan een uitdaging zijn, vooral wanneer de hernieuwbare energiesystemen zich ver van het hoofdnet bevinden.
  • Compatibiliteit: systemen voor duurzame energie moeten ontworpen zijn om compatibel te zijn met de specifieke kenmerken van de energiebron. Schakelapparatuur voor een windturbine moet bijvoorbeeld ontworpen zijn om de windbelastingen te weerstaan, terwijl een schakelapparatuur voor een zonnepaneel ontworpen moet zijn om de temperatuurschommelingen te weerstaan.

In deel 2 van deze blog gaan we verder in op de rol van buitenkasten in deze energietransitie en het belang van bescherming van de apparatuur.